मोडनिंब – द्राक्ष पीक चर्चा सत्र

September 24, 2023

फ्रुटवाला बागायतदार ने द्राक्ष पीक चर्चा सत्र मोडनिंब येथे आयोजीत केले होते . या द्राक्ष पीक चर्चा सत्रामध्ये माढा ,पंढरपूर, मोहोळ या तालुक्यातील द्राक्ष बागायतदार बंधूंनी सहभाग घेतला . ✅ श्री प्रतिक मोरे. MSc Agri.(Develpoement manager, Insecticide India Ltd) यांनी द्राक्ष पिकातील रोग व कीड व्यवस्थापण या विषयी मार्गदर्शन केले . ✅ श्री . संजय बिरादार ,Agronomy Lead ICL India ,यांनी द्राक्ष पिकातील अन्नद्रव्य व्यवस्थापण या विषयी मार्गदर्शन केले . फ्रूटवाला बागायतदार ने आयोजित केलेल्या चर्चा सत्रामध्ये श्री. प्रताप व्यवहारे यांनी सूत्रसंचालन केले . दिनांक - 24 सप्टेंबर 2023, रविवार. वेळ - सा.7.00 वा. स्थळ - कल्पतरू हॉटेल, मोडनिंब, ता. माढा, जि. सोलापूर