Onion Handbook

कांदा नोंदवही
₹250/-
Buy Now
Category:

Description

Following Points/Topics included in Onion Handbook:

 • कांदा रोपवाटिका व्यवस्थापन – श्री. अजित गंगाराम पा. घोलप.
 • शास्त्रशुद्ध कांदा बिजोत्पादन ही काळाची गरज – श्री. संदीप विश्राम घाले.
 • कांदा पिकातील रोग व किडींपासून संरक्षण : डॉ. राजीव काळे आणि डॉ. शैलेंद्र
 • कांदा एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन : डॉ. ओमप्रकाश यशवंत हिरे,
 • कांदा पाणी व्यवस्थापन श्री. नारायण बबन घुले
 • चांगल्या बाजारभावासाठी कला कांदा साठवण डॉ. राजीव काळे.
 • कांदा पेर काळाची गरज श्री. माणिकराव खुळे.
 • कांदा बागेचा खर्चाचा तपशील..
 • कांदा पिकाची चालू हंगामाची नियोजित कामे.
 • दैनंदिन कामाची नोंद..
 • कृषी निविष्ठा खरेदी तपशील….
 • कांदा पिकातील मजुरांची कामे
 • कांदा पिकातील खर्च.
 • कांदा पीक एकूण उत्पन्न..
 • कांदा पीक ताळेबंद..